Kiedy milkną organy? Drukuj Email

Gra na organach, a jeszcze bardziej na innych instrumentach muzycznych jest ozdobą liturgii, dlatego też używanie tych instrumentów powinno być dostosowane do stopnia radości, jakim różnią się poszczególne dni, czy okresy liturgiczne.

Okresy zabronione

Gra na organach i wszelkich innych instrumentach muzycznych w czasie wszystkich czynności liturgicznych, za wyjątkiem Błogosławieństwa Eucharystycznego jest zabroniona:

  1. W czasie Adwentu (od pierwszych Nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu aż do Nony Wigilii Bożego Narodzenia);
  2. W czasie Wielkiego Postu i Męki Pańskiej (od Jutrzni Środy Popielcowej aż do hymnu Gloria in excelsis Mszy Wigilii Wielkanocnej);
  3. W czasie suchych dni we wrześniu, jeśli oficjum i Msza o nich się odprawiają;
  4. We wszystkich oficjach i Mszach za zmarłych.

Gra na innych instrumentach poza organami zakazana jest również w niedzielę Siedemdziesiątnicy, Sześćdziesiątnicy i Pięćdziesiątnicy oraz w dni następujące po tych niedzielach.

Wyjątki

Gra na organach i innych instrumentach dozwolona jest w święta nakazane i zniesione (za wyjątkiem niedziel) oraz w uroczystości głównego patrona miejscowości, tytułu kościoła lub rocznicy jego poświęcenia oraz tytułu lub założyciela rodziny zakonnej, a także wtedy, gdy wypada jakaś nadzwyczajna uroczystość.

Organy oraz harmonium można używać do gry w trzecią niedzielę Adwentu i czwartą Wielkiego Postu, oraz we Czwartek Wielkiego Tygodnia w Czasie Mszy z poświęceniem olejów i od początku uroczystej wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do końca hymnu Gloria in excelsis Deo;

Poza tym zezwala się również grać na samych organach lub harmonium podczas Mszy i Nieszporów tylko dla podtrzymania śpiewu. Jednak należy pamiętać, że od zakończenia hymnu Gloria in excelsis Deo Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do tegoż hymnu Mszy Wigilii Wielkanocnej żadne instrumenty nie powinny grać nawet w celu podtrzymania śpiewu, bez żadnego wyjątku, bez względu na jakikolwiek przeciwny zwyczaj, nawet podczas nabożeństw.

 

Opracowano na podstawie instrukcji Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii (Acta Apostolicae Sedis XXV (1958) [4,9MB], pag. 601—663) w przekładzie benedyktynów tynieckich »